ระบบเสียงห้องประชุม

ระบบเสียงห้องประชุม ให้ทุกการประชุมเป็นเรื่องง่าย ล้ำหน้าด้วยเทคโนโลยี

ระบบเสียงห้องประชุม TOA ช่วยขยายเสียงให้ฟังได้ทั่วถึงทั้งห้อง ให้ความคมชัดและเสียงที่สะอาด อยู่ในความดังที่พอเหมาะรองรับกับความดังที่ต้องนั่งประชุมเป็นเวลานานๆ

ระบบเสียงห้องประชุม อุปกรณ์เครื่องเสียง อุปกรณ์ห้องประชุม ระบบเสียงเบื้องต้น ที่จะต้องใช้ในห้องประชุมเบื้องต้นมีดังนี้

  1. เครื่องควบคุมไมค์ประชุม (Central Unit) เป็นเครื่องควบคุม และจ่ายไฟให้กับชุดไมค์ประชุม เครื่องควบคุมไมค์ประชุมจะมีทั้งแบบ ระบบอนาล็อก และ ระบบดิจิตอล ส่วนความสามารถของแต่ละรุ่นและก็ยี่ห้อก็แตกต่างกันออกไป เช่น รองรับจำนวนไมโครโฟน, การพูดแทรกของประธาน, การบันทึกเสียงได้ภายในตัวหรือต่อเครื่องบันทึกจากภายนอก เป็นต้น
  2. ไมโครโฟนชุดประชุม โดยไมโครโฟนชุดประชุม จะแบ่งออกเป็น 2 ชุด คือ

-ไมโครโฟนสำหรับประธานจะมีปุ่ม Priority สามารถกดตัดการสนทนาแบบกดปิดชั่วคราว หรือแบบ กดตัดการใช้งานผู้ร่วมประชุมได้

-ไมโครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุม บางรุ่นจะมีลำโพงอยู่ที่ฐานไมโครโฟน

  1. มิกเซอร์ จะใช้เพื่อรับสัญญาณเสียงจากเครื่องควบคุมไมโครโฟน (Central Unit) สำหรับต่อช่องไมโครโฟนไร้สายเพื่อให้ ห้องประชุม สามารถใช้งานได้หลายรูปแบบ และต่อสัญญาณเสียงจากคอมพิวเตอร์หรือจากแหล่งอื่นที่ผู้เข้าประชุมนำมา
  2. เพาเวอร์แอมป์ หรือ เครื่องขยายสัญญาณเสียง โดยปกติแล้ว เพาเวอร์แอมป์ ที่ใช้งานในระบบ PA จะมีอยู่ 2 ระบบ คือ ระบบโอห์ม ( Ohm ) และ ระบบโวลไลน์ ( Volt Line ) ถ้าเป็นในระบบเสียง ห้องประชุม มักใช้เพาเวอร์แอมป์ระบบ โอห์ม เพื่อคุณภาพของเสียง และควรเลือกให้เหมาะกับ จำนวน และวัตต์ของลำโพง
  3. ตู้ลำโพง ( Speaker ) สำหรับการใช้งานภายใน ห้องประชุม นั้น โดยส่วนใหญ่จะสามารถใช้เป็น ลำโพงติดผนัง ( Wall Speaker ) ลำโพงติดเพดาน ( Ceiling Speaker ) สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ ที่จะใช้งานระบบเสียงห้องประชุม

โดยลำโพงสำหรับใช้ภายใน ห้องประชุม  ที่ต้องใช้งานร่วมกับ เพาเวอร์แอมป์ หรือ เพาเวอร์มิกเซอร์ ในระบบโวลท์ไลน์ นั้น จำเป็นต้องสามารถรองรับการต่อระบบแบบ โวลไลน์ ( Volt Line ) ได้ด้วย  โดยด้านในลำโพงที่รองรับการต่อระบบแบบ โวลท์ไลน์ จะมีหม้อแปลงเพื่อรับกระแสสัญญาณจากตัว  Power amp ให้มีกระแสสัญญาณแบบเดียวกัน

Sound BKK ให้บริการ ระบบเสียงห้องประชุม  ไมค์ประชุม หรือ ไมค์ไร้สาย สำหรับห้องประชุม โรงแรม โรงเรียน มหาวิทยาลัย สำนักงาน ติดต่อ เราพร้อมคำเเนะนำโดย ผู้เชี่ยวชาญ

Hits: 9