Sound BKK ศูนย์รวมอุปกรณ์ ระบบเครื่องเสียง

พร้อมสำรวจ ออกแบบ วางระบบเครื่องเสียงห้องประชุม ระบบเครื่องเสียงห้องบรรยากาศ ขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก ชุดทัวร์ไกด์ ชุดบรรยายไร้สาย และ นำเสนอ ระบบเครื่องเสียง ตามความต้องการ

SOUND BKK ทีมงานมืออาชีพ ชำนาญเฉพาะทางในระบบเครื่องเสียง มากกว่า 20 ปี ประสบการณ์ตรงสะสมจากการทำงานในวงการเครื่องเสียงมานาน

เข้าใจและเจาะลึก อุปกรณ์ระบบเครื่องเสียง เป็นอย่างดี ในบริการครบจร

ภายใต้ แบรนด์ชั้น นำ อย่าง TOA โตอะ ที่มีเสียงรู้จัก อย่างแพร่หลาย ในประเทศไทย และ ต่างประเทศทั่วโลก มาตรฐานญีปุ่่น

TOA โตอะ เป็นแบรนด์ เครื่องเสียง ที่มี อุปกรณ์ให้ เลือก อย่างหลากหลาย ตามการใช้งาน ทุกประเภท และ เป็น แบรนด์ ที่ได้รับการยอมรับ ว่ามีมาตรฐานน่าเชื่อถือ สามารถนำเข้า ในการประมูล ของ หน่วยงานองค์ของรัฐได้  จึงทำให้ เครื่องเสียง TOA ได้รับความนิยมมาก

โดยเฉพาะ ชุดประชุมโตอะ ที่ได้รับ การติดตั้ง มากที่สุด แบรนด์หนึ่ง เพราะ รองรับ การใช้งาน ในห้องประชุม มากกว่า หลายแสน แห่ง ทั่วประเทศ มีให้เลือกทั้งแบบไร้สาย และ เดินสาย ในระบบ ระบบห้องเรียนบรรยาย หอประชุม ระบบประกาศเสียงตามสาย และ หลากหลาย อย่าง มากมาย

การให้บริการแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่ สำรวจหน้างาน ออกแบบ วางระบบ ระบบเครื่องเสียง ตั้งแต่เริ่มก่อสร้าง หรือ ออกแบบจากตึกที่สร้างเสร็จแล้ว ตามความต้องการขององค์กร

ลูกค้าของเรามีทั้งจาก หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน รัฐวิสาหกิจ ธนาคาร โรงเรียน โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม พร้อมบริการหลังการขายภายในระยะเวลาการรับประกัน เพื่อให้ การใช้งานเครื่องเสียงของท่าน เป็นไปตามจุดประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Hits: 342